sponsor

Slider

Pendidikan

Bencana

Teknologi

Ekonomi & Politik

Hukum - Kriminal

Sosial Masyarakat

» » » » » Pawarta Bahasa Jawa - Kasus Pencabulan Butuh Kawigaten Tiyang Sepuh

Pawarta bahasa jawa kriminal - Ngatos-atos kunjuk tiyang sepuh ingkang nggadhahi lare enem, sae kakung kersaa estri. Mergane, predator anak, sebutan kunjuk pamajeng piawon seksual, taksih nedhani. Kedadosan mrihatosaken dipunalami sadasa anak ing sleman ingkang dados korban cabul.

Mboten betah wanci dangu saksampune laporan katampi, panjejibahan polda DIJ enggal mak-likaken Suswiyanta (33) warga ngemplak, kabupaten sleman, dinten rabu 19 Januari wingi. Piyambakipun dipuntempen saksampune dilaporken nyabuli sadasa lare kakung ingkang taksih lenggah ing bangku smp.

pawarta-bahasa-jawa-kriminal-kasus-pencabulanKepajengan bejat kesebat diduga dipuntumindakake kawet akhir 2015 uga awal taun enggal 2016 menika. Kedadean punika ngeling mboten sekedhikipun korban cabul ingkang dipuntumindakake dening jaler ingkang ugi ngaken nduwe nami Redi punika.

Direskrimum polda DIJ kombes pol Hudit Wahyudi ngginemaken pandamel pamajeng konangan nalika klintu satiyang korban ingkang ngrupikaken anggota klub saking klep bola putra kembang sari nyeriosaken kedadosan punika ing pelatihe. Pelatih lajeng ngempalaken korban uga lajeng sareng keluarga lapor datheng polisi.

”Laporanne wingi udhar 19 januari, lajeng kita tempen dinten punika ugi. Kita sedaya ngabah gelis konjuk ngindari endane pamajeng,” tembung Hudit dhateng wartawan ing Mapolda DIJ, dinten kemis slikur (21) Januari 2016.

Miturut pangulan pemajeng, korban dicabuli ing griyanipun ten daerah sindumartani, ngemplak, sleman. Para korban kepanggih kaliyan pemajeng ing kantin sekolah ten daerah piyungan, Mbantul. Ing panggen punika pamajeng ngajak tepangan korban, lajeng dipunajak datheng griyanipun.

”Korbane mboten lajeng bebarengan sedaya, nanging setunggal saben setunggal dipunajak datheng griya pemajeng,” ujar hudit.

Ing panggen punika, korban lajeng dicekoki benteran oplosan saking miras uga benteran energi. ”Saksampune korban mendem, enggal pamajeng nglancarke aksine,” pajaripun.

Hudit ngginemaken, ngeling korban cekap kathah, polisi badhe nedha bantuan psikolog konjuk mriksa kejiwaan pamajeng. Panjejibahan ugi njerat pemajeng kaliyan pasal berlapis yaiku pasal 82 UU nomor 35 taun 2014 babagan perlindungan anak kanthi ancaman hukuman 15 taun kunjara. Mawi pasal 290 ayat 1 KUHP kaliyan ancaman ukuman 7 taun uga 292 KUHP kaliyan ancaman ukuman 5 taun.

Sawentara punika, dipunminggahaken Hudit, datheng sadasa korban badhe didampingi tim psikolog polda DIJ konjuk ngicalaken trauma. Piyambakipun ngajeng-ajeng para tiyang sepuh langkung ngawasi larenipun kajengipun mboten dados korban.

”Wilanganipun sampun klebet cekap kathah. Nanging mboten nutup mbokmenawa ugi enten korban-korban sanesipun, dikarepake sanguh enggal lapor,” pajaripun.

Sawentara punika, pemajeng ngaken saderengipun piyambakipun nate dados korban sodomi saking tiyang sanes. Nanging, piyambakipun mboten ngeling mesti kedadosan kesebat. Alasane, kedadosanipun kala pamajeng taksih remaja riyen.

”Inggih riyen nate (disodomi) dening kanca. Umuripun kesupen kala remaja. Kula mboten enten dendam, numindakake punika (sodomi) namung kersa rumaosaken,” ujar pemajeng.

Miturut pemajeng, piyambakipun numindakake pencabulan kesebat ing ruang tamu griyanipun. Senaosa piyambakipun ugi mastani menawi kala punika ing griya kesebat enten tiyang benten ugi. Nanging, piyambakipun mabeni kala ngrayu korbane nyukakaken iming-iming samukawis. Saking pemajeng, polisi ngita sedaya kalih botol vodka, kalih botol benteran energi, kalih botol green sands, uga setunggal ponsel werni pethak.  Pawarta bahasa jawa hukum dan kriminal kasus pencabulan butuh kawigaten tiyang sepuh.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama