sponsor

Slider

Pendidikan

Bencana

Teknologi

Ekonomi & Politik

Hukum - Kriminal

Sosial Masyarakat

» » » Pawarta bahasa jawa, 13 Desa di Sampang Terendam Banjir

Pawarta bahasa jawa banjir – Kahanan banjir ing Sampang taksih inggil. senaos enten pamandhapan keinggilan toya, nanging raen bena taksih sanjang inggil.

"Laporan ngantos gebag 08.00 WIB wau enjang, keinggilan bena 175 cm. Menawi wingi dumugi 2 meter," sanjang Achmad Robiul Fuad , Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa timur kala dipunhubungi wartawan dinten Minggu (28/2/2016).

Fuad ngginemaken, bena ing Sampang taksih ngrendem 13 dhusun ingkang nduwe artos ngendem ugi ewon griya saking 11 ewu kepala keluarga. Bena ngrendem sae pangawisan kersaa radin.

"Bena niki kedadosan amerga toya seganten pasang dipuntambahi kalian curah jawah ingkang inggil," Minggah Fuad.

Lepen Kemuning ingkang enten ing Sampang mboten saged nampung toya kesebat. Lepen Kemuning mbludak uga toyanipun mbenani dhusun-dhusun ingkang wonten.

"Senaos ing mriki mboten mandhap jawah, nanging menawi hulu lepen Kemuning ingkang enten wonten Sampang ler kondisine jawah, mila toyanipun badhe kebekta ngantos tekan mriki," sanjang Fuad.

Meh sedaya radin protokol kerendem. "keinggilan dumugi 2 meter ing mapinten-pinten lokasi," tembung AKP Mala Darlius.

Kala niki polisi tetep ngupados ngalihke tumpakan langkung dalan—dalan alternatif.

Ewon warga ingkang griyanipun kebanjiran sampun dievakuasi datheng posko pengungsian ingkang wotnen radin Wijaya uga Pendopo Kabupaten Sampang. Pawarta bahasa jawa banjir.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama