sponsor

Slider

Pendidikan

Bencana

Teknologi

Ekonomi & Politik

Hukum - Kriminal

Sosial Masyarakat

» » » » Contoh Tanggapan Teks Deskriptif Tentang Berita dalam Basa Jawa

Sebelum membuat contoh tanggapan teks deskriptif tentang berita dalam bahasa jawa ada baiknya kembali kita ingat pelajaran tentang teks diskriptif. Teks tanggapan deskriptif adalah suatu kalimat yang tersusun atas struktur identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi.

Jika kalimat tersebut kita terjemahkan ke dalam bahasa jawa maka akan kita ketahui jika teks tanggapan deskriptif yaiku sijining tulisan sing neng njerone kasebut ciri, tanda, utawa barang; klasifikasi yaiki pangelompokan lan deskripsi saka informasi awal sing wis dimangerteni.

contoh-tanggapan-teks-deskriptif-berita-bahasa-jawa

Kanggo pemahaman kita sedaya neng ngisor iki wis dak cepake contoh tanggapan teks deskriptif tentang berita dalam bahasa jawa yang bertema "Gafatar".

"Mantan anggota Gafatar diulihke wonten Jombang Jawa Timur dinten Minggu tanggal 24 Januari 2016. Sedaya mantan anggota Gafatar menika katon sayah sanget amargi nempuh perjalanan ingkang tebeh nggeh menika saking Kalimantan transit wonten Surabaya banjur dilajengaken dugi Jombang. Mantan anggota Gafatar menika wonten tiyang 19 ingkang terdiri saking tiyang sepuh sae kakung mawi setri saha bocah-bocah.  Kanthi mekaten warga jombang engkang sampung medal saking organisasi Gafatar saget kumpul malih kaliyan keluarga wonteng griyanipun piyambak-piyambak."

Contoh tanggapan teks deskriptif neng nduwur kui dadi salah sijining contoh tanggapan berita Gafatar sing beritane tau diposting ing halaman iki. Mugo bisa kanggo belajar gawe teks tanggapan nganggo bahasa jawa.

Kejaba saget kanggo nanggepi salah sijining berita teks deskriptif uga saget didamel kagem nyritakake salah sawijining kedadean utawa pengalaman pribadi sing nate kita alami. Mekaten sekedik atur babagan teks deskriptif mugi saget caos gambaran kagem rencang-rencang sedaya anggenipun sinau basa jawi.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama