sponsor

Slider

Pendidikan

Bencana

Teknologi

Ekonomi & Politik

Hukum - Kriminal

Sosial Masyarakat

Pawarta Kecelakaan 2017: Telu Bocah Saka Sragen Meh Keseret Ombak Parangtritis

Kecelakan segara bali kedadean neng pantai Parangtritis, dina Minggu (19/11/2017), sekitar gebug 13.00 WIB.

Kecelakaan iki nimpa telu bocah wadon yaiku Nicky Fitriani (15), Marini (38), lan Sunarti (39), ketelune warga Sragen, Jawa tengah.

Kronologi kedaden kawitan pas rombongan keluarga saka Sragen Tengah plesiran neng Yogyakarta lan adus neng pantai Parangtritis.

Saking dolanan banyu, ketelu korban ora eling nglangi menyang tengah nganti palung laut.

"Wektu adus dumadakan ketelu korban keseret ombak menyang kidul," ujar Brigadir Sunarto, anggota SAR Polairud Polda DIY, dikutip saka laman resmi Polda DIY.

Untunge , korban cepet bisa dievakuasi dadine ora ana korban jiwa jero kadadean iki.

Brigadir Suharto ngelengeke kanggo para wisatawan pantai supaya bisa nggatekake tanda lan ngutamakne kaslametan wektu nglangi.

Dana Rp 110 Triliun Bakal disalurke Kagem KUR 2017

Lembaga-lembaga kang bakal dadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR) uga jatah masing-masing dereng ditentuke.

Pangunjukan enggal dipuntumindakake Kementerian Koordinator Perekonomian ing akhir Januari menika. Padahal, alokasi KUR ing taun niki ageng sanget, yaiku dumugi Rp 110 triliun.

’’Konjuk kuotane, kita ningal saking rapat kesebat badhe yok-napa,’’ tembung Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, uga Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo ing gedung PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Dina Selasa (24/1).

Parandosipun, Gatot memprediksi proposal KUR kirang langkung mirip kados taun lajeng.

Bank BUMN panampi jatah KUR paling ageng ugi bokmenawi taksih BRI. Amergi, bank punika nggadhahi basis nasabah mikro paling ageng wonten Indonesia.

’’Menawi konjuk KUR mikro, piyambakipun (BRI) nglangkungi, nanging konjuk KUR ritel semu sekedhik ing ngandhap (mboten sasae penyaluran KUR mikro),’’ lajengipun.

Taun lajeng, KUR BRI nyalurke dana Rp 69,4 triliun utawi 91,1 persen saking total penyaluran KUR pamerentah.

Mayoritas disalurke datheng sektor gramenan uga pertanian. Nasabah UMKM berkontribusi 70 persen saking total penyaluran KUR kesebat.

Direktur Retail Banking PT Bank Mandiri Tbk Tardi mengungkapkan, ing 2017, pihaknya nyagedaken jatah KUR sekitar Rp 13 triliun.

Bank Mandiri nyagedaken mandat saking Menko Perekonomian Darmin Nasution konjuk langkung kathah menyalurkan Dana KUR datheng sektor produktif.

’’Rp 13 triliun punika dereng ditetepke mestinipun, mboten enten watesan saleresipun, nanging dipunsurung kajengen diupayakan datheng arah produksi. Ingkang produksi diharapke 40 persen (saking total penyaluran),’’ ujar Tardi.

Taun lajeng, KUR ingkang disalurkan datheng sektor produktif dumugi Rp 13,3 triliun. Sektor produktif ingkang dipunpangangkah, antawis ipun usaha sektor pertanian, ulaman, industri pengolahan, uga industri griyan.

Konjuk nggenjot penyaluran KUR tahun punika, Bank Mandiri bakal ngathahaken nyambut damel sami kaliyan nasabah korporasi uga commercial banking.

Nasabah-nasabah kesebat diharapke sanguh nyaranke calon panampi KUR ingkang tepat saking mitra bisnise menika. Sumber

Yahoo Dikabarke Bakal Ganti Jeneng

Sakwise Yahoo diakuisisi saka verizon, jeneng Yahoo diusulake supaya digenti dadi Altaba inc.
Usulan kesebut ana jero laporan sing diserahke Yahoo menyang komisi sekuritas lan saham AS, dina senin (9/1/2017) kepungkur.

Jero dokumen laporan kesebut, tepate neng item 8.01 diomongke, direksi Yahoo ngongkonke kanggo mengubah jeneng Yahoo dadi Altaba inc.

Hal kesebut meloni penyelesaian transaksi akuisisi saka verizon adhep Yahoo.

Tor Braham, Eric Brandt, Catherine Friedman, Thomas Mcinerney, Lan Jeffrey Smith, anggota direksi Yahoo wektu iki, diusulake dadi direktur-direktur neng Altaba.

Brandt mengkone bakal bertindak dadi pimpinan direksine.

Komposisi dewan direksi Altaba uga dirancang ben sakanggonan gedhe dilinggihi saka wong-wong Starboard, investor sing membujuk Yahoo kanggo adol upadene.

Smith lan Braham dhewe sakarone uga asale saka starboard.

Ning mangkana, kaya dikutip kompastekno saka business insider, dina selasa (10/1/2017), verizon dadi panduwe Yahoo sing anyar, pengen ngukuhi brand Yahoo sing wis populer kanggo pirang-pirang layanan konsumen online.

Kanthi rencana tetap dikuwawaknekne dheweke brand Yahoo kesebut, jeneng Yahoo bakal tetap ana.
Jero dokumen den samya, Ceo Yahoo Marissa Mayer lan pirang-pirang pandhuwur Yahoo uga karan bakal ngucul kalungguhan strategis dekne kabeh wektu iki. Ning keputusan iki durung final.

Yahoo diakuisisi saka verizon kanthi aji 4,83 miliar dollar as (Rp 63 triliun) kanthi tunai.

Penyatuan upaden internet lan operator telekomunikasi sing padha-padha berbasis neng Amerika Serikat kesebut disepakati nang juli 2016 nuli.

Aktifitas Tambang Pasir Liar Mbebayake Bangunan Sabo Dam

Tambah akehe penambangan liar neng Kabupaten Magelang, nggawe siji sabo dam, sing nduwe guna dadi panguwawa lahar, neng Kali putih, Dusun Jengglik, desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, ana jero kondisi meh ambrol.

Saka informasi sing diklumpukna, kondisi sabo dam wektu iki wis nggantung lan terancam ambrol. Amerga, penambangan iegal sing dilakoke nganggo piranti abot kesebut, dilakoke tanpa merhateke bangunan sing panguwawa lahar neng dhuwure.

Dituturke saka Joko, salah sawong warga sing ndelok aktifitas kesebut, ana siji piranti abot arupa biru sing ana ing kawasan berbahaya kuwi.

Kajaba kuwi, katon uga pirang-pirang tumpukan wedi sing wis ditata lan siap diusung nganggo truk.

"Akeh warga liya sing meruhi lan melu nglaporke aktifitas penambangan neng ngisor sabo dam kuwi, amarga nyat wis neras cukup suwe," turene.

Joko nambahke, nek sabo dam nganti ambrol, dikuwatirke omah warga bakal teranjam yen mengko kedadean luapan utawa banjir lahar adhem.

Amargane, dheweke ngaku kuwatir karo aktifitas para penambang sing saiki neras saben dina kesebut.

Sementara kuwi, Pejabat panggawe Komitmen (PPK) Pangendhali Lahar Gunung (PLG) Merapi Balai Besar Wilayah kali Serayu Opak (BBWSSO), Gunawan, negaske menawa pihake teras nglakoke peninjauan lapangan, terkait anane laporan penambangan neng area sekitar sabo dam.

"Kegiatan apa wae sing bisa ngancam utawa mbahayake bangunan pelindung lahar, jelas ora dibenerke," tegase.

Gunawan nuturke, padha karo aturan sing diterapke, kegiatan penambangan, utawa sawarnane, paling ora dilakoke kanthi jarak minimal 500 meter mendhuwur lan 500 neng ngisor bangunan pelindung lahar. Mulakna, dheweke mestekne nek kegiatan kesebut sifate ilegal.

Mahasiswa UGM Kembangke Aplikasi Kanggo Hubungna KO-Ass lan Pasien

Loro Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), ngembangke aplikasi kanggo hubungna mahasiswa profesi dokter untu utawa ko-asistensi (ko-ass) karo pasien. Silva Eliana saka Fakultas Kedokteran untu lan Arief Faqihudin saka Fakultas Teknik mengusung ide bisnis sosial ngrupa pengembangan aplikasi nduwe jeneng COASS.

Aplikasi iki bisa hubungna mahasiswa ko-ass karo pasien padha karo kebutuhan lan jadwal perawatan sakarone.

Dhuwur aplikasi iki uga, sakarone kepileh dadi panyeneng jero kompetisi Asia Social Innovation Award 2016 neng tingkat nasional.
Mahasiswa UGM Kembangke Aplikasi Kanggo Hubungna KO-Ass lan Pasien

Kasusksesan kesebut nggawe dekne kabeh berhak makili Indonesia jero final kompetisi den samya neng tingkat Asia nang tanggal 16-19 Februari 2017 neka ana West Kowloon, Hongkong. Silva Eliana memaparkan aplikasi COASS ngrupakne platform sing nemokake kebutuhan perawatan lan jadwal sing padha antara pasien lan mahasiswa ko-ass.

Panemu dene ide iki kawitan saka keprihatinan marang minime cacah dokter untu neng Indonesia. Silive maparke, saka data sing dheweke duweni cacah dokter untu neng Indonesia durung bisa ngebaki kuota standar kawarasan sing ditetepke saka WHO.

Miturut WHO rasio ideal cacah dokter untu karo para warga yaiku 1: 2.000. Sawentara kanan dokter untu dibandingna karo cacah para warga isih neng ngisor rasio ideal yakni 1:22.000.

Perguruan Tinggi sing ana neng Indonesia ugo ora bisa nyukupi kebutuhan lulusan dokter untu.
Kanthi 600 dokter untu anyar saben taune, rasio ideal bakal kesampean nang 2030 neka.

Salah siji faktor sing mengaruhi tuwuhe dokter untu neng Indonesia yaiku diamargakne mahasiswa ko-ass kerekasan mbisakne profil pasien sing tepat padha kebutuhan utawa persyaratan.

Ora mung kuwi, persoalan jadwal uga melu berkontribusi jero ngalonke pamulangan profesi iki.
Masalah liya yaiku pasien ora nduweni cukup dhuwit dadine ko-ass kudu membayar kanggo ndesa panjamon.

Dheweke ngarep-arep aplikasi COASS iki menehake kegampangan kanggo pasien lan mahasiswa ko-ass kanggo ketemu.

"Kanthi ngono mahasiswa ko-ass bisa nutugake pamulangan tepat wayah dadine mendukung terwujde rasio ideal antara dokter untu lan para warga neng Indonesia,” ungkape.

Terkait pangregan sing dekne kabeh raih, Arief Faqihudin ngomongke, Asia Social Innovation Award ngrupakne siji kompetisi ide bisnis start up sosial sing dianakne saka Social Ventures Hongkong.

Kompetisi iki dadi solusi dhuwur macem-macem persoalan sing kedadean neng Asia lan dimeloni atusan pamawa saka macem-macem negara neng kawasan Asia kaya Indoensia, Hongkong, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Thailand, Vietnam lan Asia liyane.  Dekne kabeh bakal berkompetisi karo 10 panyeneng liya saka negara liya. Sumber

Berita Bahasa Jawa 2017 Bencana Alam: Udan Angin, Puluhan Wit Ambruk

Jawah dipunmaweni angin kencang ingkang nempuh hampir sedaya kabupaten/ kitha ing DIY ngakibataken macem-macem bencana, ing antawisipun yaiku wit ambruk ingkang kathah kedadosan ing kabupaten sleman, dina kamis sonten (5/1/2017).

Kepala posko lapangan ing balai dhusun sumberadi, kecamatan mlati, Mayor Infantri Yacobus Totok Artono ngginemaken menawi dampak saking jawah angin kesebat yaiku 67 wit ambruk, 78 griya terdampak, 4 titik jaringan PLN risak, uga fasilitas umum wujud gedung PAUD uga MTS kembrukan wit.

"Griya ingkang risak yaiku 45 omah ing kecamatan mlati uga 22 unit ing kecamatan seyegan," ture Totok, jemuwah (6/1/2017).
berita-bahasa-jawa-2017

Kedadosan kesebat kedadean ing sonten dinten menjelang dalu, mila upaya ingkang saget  piyambakipun tumindakake yaiku kaliyan numindakake pendataan lapangan.

Salajengipun, saking rapat kewates kaliyan BPBD DIY kersaa MUSPIKA Kecamatan, diputusaken pengerahan relawan datheng lapangan dipunwontenaken ket jemuwah (6/1/2017) enjang ngantos sonten.
"Akhiripun, dinten niki (jemuwah) makempal 291 relawan saking kecamatan mlati. Tindakan ingkang dipuntumindakake skala prioritas enten ing griya warga ingkang terdampak lajeng uga akses radin ingkang ketutup wit," ngendikan Totok.

Ngantos jemuwah siyang, Totok nyabaraken menawi mboten enten laporan korban jiwa inggil kedadosan kesebat. Saleresipun, jawah angin ingkang ngakibataken wit ambruk kedadosan saben taun.
Pihake pun sampun numindakake upaya antisipasi kanthi sacara rutin numindakake sosialisasi datheng dhusun-dhusun mawi numindakake pemangkasan wit ingkang dipunanggep rawan.

"Kendalane nalika saking warga enten ingkang kewratan menawi wit dipangkas. Alasanne punika sumber pamanahan ekonomi piyambake sedaya, tuladhanipun wit mlinjo ingkang dipunginakaken konjuk pamanahan keluarga," bacute.

Sewentara punika, Manager Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD DIY, Danang Samsurizal mertelakaken menawi dampak jawah angin ing DIY paling kathah wonten ing kabupaten sleman ingkang kedhawah ing 28 titik, kitha Yogyakarta ing 5 titik, Kabupaten Bantul Ing 1 titik, Kabupaten Gunungkidul ing 4 titik, lan Kabupaten Kulonprogo 2 titik.

"Konjuk wilayah kitha Yogyakarta, kabupaten bantul, kabupaten kulonprogo uga kabupaten gunungkidul lajeng dipuntangani saking BPBD sapanggen," pajaripun.

Miturut data sementara ingkang katampi pihake, kecatet konjuk ing kitha Yogyakarta yakni ing Gondokusuman, Jetis, uga Tegalrejo masing-masing ngalami wit ambruk uga kabel pln ingkang pedot.

Salajengipun ing Kabupaten Bantul yakni ing piyungan Bantul, wit ambruk ngembruki kalih griya warga. Sewentara ing Kabupaten Gunungkidul persis e ing Playen ugi ngalami wit ambruk.

Ing dina punika jawah dipunmaweni angin kencang wangsul nempuh sakunjukan wilayah sleman, senin (9/1/2017) siyang. Sawilangan wit ambruk dipuntempuh angin. Setunggal dipunantawisipun kedadosan ing dusun bangunrejo tridadi sleman. Warga sekitar, kurniawan (32) ngendikakaken sekedhikipun enten gangsal wit sengon ukuran saweg ambruk.

"Rnten gangsal wit, kalih ngengingi atap griya uga setunggal ngengingi kandang," turene.
Kala niki sawilangan warga gotong-royong konjuk ngevakuasi pamitan kesebat.

Pengetan Hari Pohon Nasional November 2016, 5.000 Wit Ditandur Ing Alas Mangrove

Bareng Universitas Atmajaya, pamerentah kutha (Pemkot) Jakarta lor karo Pamerentah Provinsi DKI Jakarta liwat Dinas Kelautan, Pertanian lan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta, mengeti dina Tanam Nasional neng kawasan alas Mangrove, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta lor, Minggu (20/11/2016). Kawruhan, saakeh 5.000 wit ditandur, kanggo antisipasi adhep anane genangan lan banjir, neng musim pangudan iki.

Kathon sacacah mahasiswa lan mahasiswi Universitas Atmajaya kompak nganggo kaos ijo putih sing. Ora mung saka para mahasiswa lan mahasiswai, Kanthon uga Camat Penjaringan, Mohammad Andri, Kepala Dinas (Kadis) KPKP, Darjamuni, uga ngenakake kaos den samya.

Neng lokasi sing kedelok mirip kaya rawa-rawa kuwi, kanthon sacacah wong sing praduli kelestaren lingkungan kesebut, antusias banget nandurke ewon wit kui. Neng palemahan sing amba dumugi sekitar 466 hektare, rencanane arep ditanduri saakeh 50.000 luwih wit, kanthi bertahap.

"Kegiatan iki dadi bentuk mengeti dina Tanam Nasional. Ana Kegiatan iki ketung ana 5.000 wit sing diTanam nang dina iki. Acara pengetan iki dilakoke neng alas Mangrove Penjaringan," tembung Darjamuni.
Diomongke Darjamuni, bareng saka Universitas Atmajaya bentuk pananduran 5.000 wit kuwi, ngrupakne tahap awal. Rencanane, 50.000-an wit baka ditandur kanthi bertahap.

"Iki lagi tahap awal, rencanane ana 50.000 wit sing arep ditandur neng sadawa lokasi iki, lan dikiraknekne amba alas mangrove iki nganti 466 hektare. Aku delok kondisine mangrove neng kene wis akeh Tanaman sing rusak parah ya saiki. Mula saka kuwi, awake dhewe enengke Kegiatan iki kanthi sajroning ati awake dhewe," tembung Darjamuni.

Dheweke ngomongke, pananduran wit neng daratan kuwi wis luwih kerep, dibandingna nandure neng alas Mangrove. Darjamuni uga ngakoni, nek alas Mangrove neng Kawasan Penjaringan, kudu digateke, becik saka para pengunjung, masyarakat DKI Jakarta, lan saka pihak pamerentah sapanggon.

"Pananduran wit sing neng darat dhewe wis cukup kerep dilakoke. Kengarepe kawasan mangrove iki patut mbisa gatekan kabeh pihak. Sapaa kuwi. Hal iki ben ana panggon banyu diserap saka tanduran," gamblange.
Sawentara iku Mohammad Andri ngendika yen ngrasa bersyukur, lantaran isih ana sekelompok wong sing nggatekake kelestaren Tanaman lan lingkungane. Dheweke ngendik, Kegiatan iki wajib diapresiasi lan patut dicontho kanggo sopo wae, khususe kanggo para warga neng DKI Jakarta.

"Saorane Kegiatan iki dhewe wis dadi bentuk edukasi kanggo anak-anak lan wong tuane ben pola pikire kebukak, kanggo bebarengan njaga kelestaren lingkungan. Mangkene wae (Tanam wit) manut aku wis apik banget. Patut dicontho lan dilakoke para warga sing rumangsa kurang praduli lingkungan," turen mantan Sekretaris Kecamatan Penjaringan iki.

Sawentara kuwi, Andre Ataujan, dadi Dekan saka Fakultas Ekonomi lan Bisnis neng Universitas Katolik Atmajaya, ngomongke bentuk kerjasama jero pananduran wit kuwi, ngrupakne bentuk kepradulen sosial. Kajaba kuwi, nganti Februari 2017 neka, dheweke pitaya i ana saakeh 50.000 wit bakal ditandur neng lokasi kesebut.

"Sabenere taun nuli awake dhewe uga wis nandur 50.000 wit mangrove neng kene, ning amarga cuaca lan sempat banjir cukup suwe, alhasil kabehe dadi mati tandurane. Kegiatan iki dadi salah siji bentuk kepradulen awake dhewe, lan patut kanggo dicontho. Ngarep-arep, DKI Jakarta iki bisa ijo lan, yen warga neng DKI Jakarta bebarengan mangarahake awak nandur wit neng lingkungan sekitare," turene.