sponsor

Slider

Pendidikan

Bencana

Teknologi

Ekonomi & Politik

Hukum - Kriminal

Sosial Masyarakat

» » » » » Pawarta Bahasa Jawa Krama Suku Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016 Mudun

Pawarta bahasa jawa krama ekonomi suku bunga kredit usaha rakyat - Penyerapan dana Usaha Rakyat utawa KUR ing taun niki dipunaos saged langkung ageng ketimbang taun lajeng. Pangarah niki mbokmenawi sanget ditingali tingkat suku bunga ingkang mundak alit.
Kados kasumarepan, pamerentah pancen sampun ngedoke suku bunga KUR saking  sakderengipun 12 persen dados 9 persen.

Pangendhakan suku bunga niki dikarepake saged ndongkrak tingkat perekonomian warga masyarakat, khususe sektor UMKM. Deputi Kepala Kantor Perbakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Hilman Tisnawan ngginemaken, pangendhakan suku bunga kesebat sanjang cekap signifikan dadosipun potensi penyerapanipun mbokmenawi badhe mindak ugi.

pawarta-bahasa-jawa-krama-ekonomi
Wodening aos baki debit (saldo baken plafon sambetan) KUR ing DIY ing 2015 lajeng saageng Rp 411 miliar saking agengan plafon Rp578 miliar.

"Kekarepan kita, taun niki penyerapane saged langkung ageng. Ing Yogyakarta, KUR niki saged disalurke kunjuk industri kreatif utawi UMKM, saged dados berkah damel piyambake sedaya," tembung Hilam, Minggu 17 Januari 2016 kepengker.

Menawi ing 2015 lajeng nyiyani penyaluran kredit cekap andhap amargi enggal diluncurke pamerentah ing semester kaping kalih, Hilman ngaji taun niki penyalurane badhe luwih fleksibel uga dawa. Ngeling, angkah wancinipun langkung dawa.

Kanamanaken piyambakipun, ngrikan dana KUR badhe menunjang perekonomian rakyat kajawi ugi wonten motif jaring pamak-lik sosial saking pamerentah.

Bank Indonesia piyambak miturutipun ningali kredit upados punika badhe nyurung tuwuhan sektor mikro uga kreatif ingkang nyukani kontribusi cekap ageng lebet komposisi pamanahan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dados gambaran, aos baki debit UMKM ing DIY ing 2015 lajeng namung ing angka Rp 12,2 triliun utawi mandhap 2,79 persen dipunbanding taun saderengipun ingkang saageng Rp 12,6 triliun.

Ing sisi benten, wilangan rekening debitur sawadosipun ngalami indhak-indhakan saking 298.744 rekening ing 2014 dados 321.425 rekening ing taun 2015. Hilman memprediksi wonten skala upados debitur ingkang mandhap dadosipun pangginan plafon mboten optimal.

"Bank Indonesia badhe nyukani support aktif nyukani mlebetan kunjuk penyaluran KUR kanthi  langkung efektif," tembung Hilman.

Napa malih, ing taun niki ugi dipunmedalaken serat Edaran saking Menteri Dalam Negeri ingkang nedha gubernur uga bupati ing sedaya daerah ngoptimalken tim monitoring evaluasi KUR kajengen penyaluran KUR saget tertib uga menjangkau warga masyarakat sasaranipun.

Tim niki badan saking SKPD, bank penyalur, upadosan panjamake, mawi koordinasi kaliyan BI kaliyan Otoritas Jasa keartan (OJK).

"kaliyan dipunbentukipun tim monitoring mawi suku sekar ingkang mandhap, KUR badhe nggesangi upados masyarakat kaliyan didukung kawontenan ekonomi ingkang kondusif," tembung Hilman. Pawarta bahasa jawa krama ekonomi suku bunga kredit usaha rakyat.

Sumber: 

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama