sponsor

Slider

Pendidikan

Bencana

Teknologi

Ekonomi & Politik

Hukum - Kriminal

Sosial Masyarakat

Pawarta Olahraga Bahasa Jawa Krama Inggil – Langkung saking 150 calon atlet pelajar rebutan panggen kagem ngisi kuota program Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) DIJ 2016. Piyambakipun sedaya dipunwajibaken nderek tes kemampuan dasar atlet. Punika dados syarat awal program ingkang badhe bergulir salebetipun setunggal taun datheng ngajeng menika.

“Kajawi awrat ugi inggil salira, kelenturan ugi tes dasar kenggalan mawi kemampuan dasar daya kuwawi ugi diuji dados tes awal kemampuan dasar atlet,” Ngendikan mustaka PPLP DIJ Restu Teguh Dewanto teng sela-sela tes wonten Stadion Mandala Krida  dinten Sabtu 16 Januari 2016.
pawarta-olahraga-bahasa-jawa
Teguh mertelakaken, masing-masing calon atlet pelajar nglangkung kuota gangsal cabang olahraga (cabor) ingkang dipunbikak, njih menika panahan 10 atlet, pencak silat 6 atlet, voli pasir 8 atlet, atletik 6 atlet, ugi balap sepeda 3 atlet. kados ta pencak silat ingkang gumantosaken cabor beladiri taekwondo, kala tes awal nglajeng wonten 22 calon atlet ingkang nyobi ngrubutaken 6 kuota ingkang sampun dicaosake.

Miturut piyambakipun, kajawi persaingan atlet ketat sanget, saking tes awal kemampuan dasar menika saged dipunmriksa animo calon atlet ingkang cekap inggil. “Setunggal aos plus mriksani animo calon pelajar inggil. Kantun kita siapaken mbenjing.
Piyambakipun sedaya ingkang ndaftar pun yektos kathah ingkang teng ngandap yuswa. Wonten ingkang taksih kelas 5 SD. Nanging babagan menika nggambaraken menawi kita mboten badhe kekirangan bibit,”gamblange.

Ditambah malih, saksampune tes kemampuan dasar menika para calon atlet badhe tumut tes cabang utawi skill ingkang badhe dipunwontenaken dinten Senin 18 Januari menika. Pangaosan akhir badhe dipun pilih saking atlet ingkang pikantuk biji tes kemampuan dasar, tes psikologi ugi tes kecabangan.
“Pikantukipun saksampune kalih utawi tigang dinten tes kecabangan. Atlet dangu wonten ingkang kita sedaya kuwawikaken. Ananging menawi hasil tes yektos piyambakipun sedaya kasoran kaliyan ingkang enggal, ingkang dangu kedah berjiwa agung kagem digusur” gamblange.

Kepala Seksi Olahraga BPO Disdikpora DIJ Eka Heru Prasetya mewahi, kagem saged bergabung kaliyan PPLP sapriyantun atlet pelajar kedah memenuhi sawilangan kriteria. Teng antawisipun nduwe yuswa ngandap 17 taun. Kajawi punika, ugi kedah ngagungani prestasi minimal juara setunggal utawi kalih teng kejuaraan daerah saking cabang olahraga ingkang dipuntlatosi.

Menawi persyaratan administrasi terpenuhi, mangkenipun atlet pelajar badhe diseleksi langkung sawilangan tes klebet fisik ugi kemampuan teknik saking cabang olahraga ingkang dipuntlatosi menika kewau. Pawarta Olahraga Bahasa Jawa Krama Inggil.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama