sponsor

Slider

Pendidikan

Bencana

Teknologi

Ekonomi & Politik

Hukum - Kriminal

Sosial Masyarakat

» » » Berita Nganggo Basa Jawa, Pamerentah Kudu Temenan Jroning Nglestarekake Dolanan Tradisional

Berita nganggo basa jawa - Dolanan tradisional sejatine nduweni macem-macem kaluwihan ketimbang dolanan modern, kelinuwihan kuwi paling utama neng bidang edukasi kanggo anak, sementara dolanan modern arang ditemoni aji edukasi neng jerone.  Dhuwur dasar iki, dosen fakultas filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), Iva Ariani, sing tau meneliti aji filosofi dolanan tradisional anak, ngarani nek dolanan tradisional seyogiane bisa dilestarekne.

Mergane dolanan jenis iki sarat aji sing bisa diamek, lan ngguna kanggo tuwuh kembang anak.  Nek ndelok dolanan modern sing nyapih ditemoni, luwih-luwih neng era gadget kaya saiki iki nyat akeh dolanan sing neng jerone sarat unsur menang lan kalah. Kondisi iki tentu berpengaruh nang awak anak, dadine uwis ditandur jero mindset dekne kabeh nek samubarang kuwi diaji saka segi menang lan kalah.

berita-nganggo-basa-jawa

Kajaba kuwi, dolanan tradisional miturut Evi uga akeh ditemoni aji kerjasama tim neng jerone, dudu segi individual jero dolanan. Dadine wektu dolanan dolanan tradisional, sacara ora teras bisa memantik aji solidaritas anak, paling utama solidaritas marang kanca-kancane.
"Kanthi tandhang gawe padha sacara tim, neng jero dolanan tradisional uga terkandung aji peranan. Aji-aji iki kabehe dibutuhake jero awak anak, lan aji-aji kuwi ora muncul jero dolanan modern,"  miturut Evi.
Ngeling segudang aji sing terkandung jero dolanan tradisional, wis sakudune dolanan tradisional dilestarekne, becik saka pamerentah sing nduweni wewenang karo ngantigakne macem-macem kebijakan, karo peranan aktif saka masyarakat.

Miturut Evi sabenan mawa pamerentahan jero upaya nglestarekne dolanan tradisional wektu iki isih kalebu pasif. Padahal sejatine dolanan tradisional ngrupakne kanggonan saka warisan budaya sing mesti dilestarekne.

Neng antara jangkah sosialisasi sing bisa dilakoke yakni karo dadekne dolanan tradisional dadi salah siji instrumen utawa metode panyinaon neng PAUD. Dadine karo mangkana sasaka cilik anak wis ndhemok teras karo dolanan tradisional.
"Kanthi ngono diharapke anak bisa seneng dolanan tradisional. Ora kaya saiki iki, nek ana pandagang dolanan tradisional, durung tentu anak sing ndeleng kegeret (tuku), amarga dekne kabeh ket dini ora dikenalakekne karo dolanan tradisional,".
Kanthi dadekne dolanan tradisional dadi metode sinau neng PAUD, diharapke interaksi antara anak karo dolanan tradisional wis dadi membudaya.

Dadine sacara ora teras produktivitas dolanan tradisional uga arep munggah, sisan bisa mensejahterakan perakit macem-macem dolanan (dolanan tradisional). Kanggo nglestarekne dolanan tradisional, manut Evi dibutuhake keseriusan pamerentah. Bahkan nek butuh seyogiane bisa digawekne aturan sing naleni, kanggo njaga ben dolanan tradisional tetap lestari.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama