sponsor

Slider

Pendidikan

Bencana

Teknologi

Ekonomi & Politik

Hukum - Kriminal

Sosial Masyarakat

» » » » Pawarta Bahasa Jawa Kebudayaan Mubeng Beteng

Ewon warga meloni ritual lampah budaya Mubeng Beteng jero ngelingi bengi 1 Suro 1949 Jimawal utawa 2015 Masehi, Rabu bengi (14/10/2015). Acara ritual topo bisu mubeng beteng diawali karo lantunan tembang macapat saka para abdi dalem sing jero saben lirik kidung kesebut berisi donga mawa pengharapan manggon neng Keben Keraton Yogyakarta.

KRT Gondohadiningrat, pangarep panitia topo bisu Mubeng Beteng 2015 nuturke, sakwise nembang macapat sing dianyak sekitar gebug 21.30 WIB, sabanjure ewon warga sing pira neng Keben Keraton mbisakne sega gurih lan banjur ngumpul mbentuk bergada. Ewon warga saka macem-macem umur lan daerah, katon khidmat nganti banjur bergada diucul saka GBPH Prabukusumo tepat gebug 00.00 WIB.
pawarta-bahasa-jawa-kebudayaan
“Jarwa saka mubeng beteng karo topo bisu iki ngrupakne bekti masyarakat adhep pamerentah. Jaman dhikik akeh masyarakat.

Jarak sing arep ditempuh jero ritual topo bisu mubeng beteng iki dikiraknekne 4 km. Tuwa enom, lanang wedok, warga saka Yogyakarta arepa njaba daerah melu berpartisipasi jero ritual iki.

Hadiyati (60), warga Bantul ngaku nembe pisan iki meloni prosesi topo bisu mubeng beteng. Kanthi nggawa kekarepan diwenehna kawarasan, kaslametan lan berkah dheweke bareng kerabate ket peteng mau wis ketuk neng Keben Keraton kanggo melu ngubengi beteng. “Karo ndedonga diwenehna, kawarasan, kaslametan lan berkah,” turene. Pawarta bahasa jawa kebudayaan mubeng beteng.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama