sponsor

Slider

Pendidikan

Bencana

Teknologi

Ekonomi & Politik

Hukum - Kriminal

Sosial Masyarakat

Berita Bahasa Jawa Tanah Longsor Garut – 14 griya ing dhusun Sawah, Kelurahan Cipangramatan, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, ameh ambruk. Kedadean punika amerga tebing ingkang longsor dinten Senin (9/2/2016) sonten amergo udan deres.

Kabag Ops Polres Kabupaten Garut, Wira Sutriana ngginemaken, longsor kedadosan ing dina Selasa sore wonten dhusun Sawah RT 08/04, Kelurahan Cipangramatan, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Longsor kasebut kedadean celak sanget kaliyan omah warga.

Piyambakipun mastanikaken, wiyar longsor kirang langkung 200 meter kanthi dawa kriang langkung 500 meter. "pawingkingipun, sakathah 14 griya warga wonten dhusun Sawah terancam ambruk," tembung Wira, dina Selasa (9/2/2016).
berita-bahasa-jawa-tanah-longsor-garut
Saksampune angsal laporan saking warga, turen Wira, petugas enggal merintahaken pengecekan langkung lajeng datheng lokasi longsor. Nanging, konjuk ngecek utawi nyelak datheng lokasi mboten memungkinkan amargi kondisine sampun dalu uga bahaya.

Sarehdenten punika, tembung Wira, jajarane nggramenaken kalih anggota ing celak lokasi longsor. Saksampune dipuntumindakake pamriksan aparat kepolisian sareng warga, mboten enten korban jiwa lebet kedadosan longsor kesebat.

Ningali kondisi 14 griya ingkang mbebayani, ing dalu punika ugi warga ingkang griyanipun lebet kondisi terancam lajeng direlokasi datheng griya sederekipun ingkang mboten tebih saking lokasi longsor. Konjuk ngantisipasi longsor susulan, warga sapanggen tetep siaga mrisani sairing jawah ingkang saben dinten dawah.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Dadi Djakaria ngleresaken kedadean musibah bencana alam tanah longsor kesebat. Nanging, saking laporan ingkang katur camat sapanggen, longsoran nimpa siti sabin uga pinggiran dhusun kanthi wiyar 50 meter, dawa 250 meter, uga inggil 20 meter mawi ngancem 14 griya wonten ngadapipun.

Tebing kesebat wonten ing wingking kawisan warga uga nimbun areal sabin sawiyar 5 hektare ngantos nutup radin pahubung antawis dhusun Cipangramatan, Jaya Bakti, uga Dangiang.
Supados radin ingkang tertimbun longsor saged dilewati, sawilangan warga gotong royong ngresikaken material longsoran kanthi cara manual kaliyan alat saentenipun.

Deni, salah satunggaling warga rumaos mireng suwanten cekap sero kala kedadosan longsor. "kula uga warga sanes gugup uga mlayu saking griya. Kala menika kepeksa ngungsi datheng griya sederek ingkang langkung aman," gamblange. Berita Bahasa Jawa Tanah Longsor Garut.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama