sponsor

Slider

Pendidikan

Bencana

Teknologi

Ekonomi & Politik

Hukum - Kriminal

Sosial Masyarakat

Berita Banjir Jambi Bahasa Jawa – Bencana banjir taksih terus nedhani Jambi ngantos mlebeti minggu kaping kalih wulan Februari 2016 menika.

Sakathah 70 griya gadhah warga ing VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, klelep amergo mbludake lepen kawit dina Senin (8/2/2016) ndalu.

Kepala BPBD Jambi, Arif munandari, ngginemaken banjir ingkang nempuh Kecamatan VII Koto Ilir amargi kentunan banjir ingkang kedadosan ing Kabupaten Dharmasraya uga Kabupaten Solok kidul, kekalihipun wonten ing Sumatera Barat.
berita-banjir-jambi-bahasa-jawa
"Banjir Punika kentunan Dharmasraya, amargi pancen posisine taksih enten setunggal aliran lepen ingkang kehubung datheng VII Koto Ilir. Laporan ingkang kita tampi enten 70 griya," tembung Arif dipunpanggihi Wartawan dinten Selasa (9/2/2016).

Sawentara, banjir ing Kabupaten Muara Bungo tasih ngenangi langkung saking 375 griya. Sakathah 10 griya warga ing telu dhusun risak amargi banjir ingkang nempuh kawit tigang dinten paling akhir.
"ing Kabupaten Muaro Bungo enten telu dhusun: Lubuk Nyiur, Batu Kerbau uga Jujuhan," sambet Arif kaliyan mewahi, sawilangan kabupaten ing Jambi taksih teracam banjir.

"Senaos sifate sekedhap minggah lajeng surut, nanging cekap ngresahaken. amargi sampun enten karisakan ingkang timbul," sambet Arif.

Wonten sisih sanes kados ingkang sampun dimangertosi udan deres ndamel lepen Musi mbludak uga nempuh telung dhusun ing Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Empatlawang, Sumatera Selatan.
Pawingkingipun, banjir nglelepake atusan griya ing dhusun Baturaja Lama, dhusun Baturaja Baru mawi dhusun Sugi Waras dinten Selasa (9/2/2016).

Keinggilan toya bervariasi kawit saking sainggil dhengkul tiyang ngantos sekitar setunggal meter. Mapinten-pinten areal sabin ugi klelep toya banjir.

"ing kedadosan banjir saderengipun kita mboten klelep, kala niki banjir kawit sainggil 10 sentimeter," sanjang Hendri, satiyang warga ingkang kenging banjir.

Kepala dhusun Baturaja Baru, Hendra YP, ngginemaken dhusunipun wangsul dipuntempuh banjir amargi jawah ingkang deres wonten Kabupaten Empatlawang. Berita Banjir Jambi Bahasa Jawa.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama